Comprehensive – Denmark

Kommande programComprehensive program

GÅ TILLBAKA

THE PILATES STANDARD Studio apparat uddannelse er det mest omfattende program tilgængeligt i dag og du vil blive uddannet i alle apparater.

Uddannelsen til Pilatesinstruktør strækker sig over 9 – 15 måneder og består af 450 – 600 praktiktimer inklusiv de 5 kursus weekender. Dette uddannelses program indeholder øvelser på alle niveauer inklusiv øvelser på måtten, Reformer, Cadillac, Chairs, Barrels, Ped-O-Pull og Magic Circle. Programmet kan enten gennemføres over 5 weekends eller som 15 dages intensivt kursus med efterfølgende praktik og eksaminer. Uddannelsen indeholder at du lærer at undervise Pilates til klienter i alle aldre og alle fitness niveauer. Du lærer at opbygge en træningstime systematisk med brug af alle apparater i henhold til Pilates principperne til: INTRO, IDEAL og CHALLENGE øvelserne og du vil blive bekendt med Pilatesmetoden og Pilates didaktik – dvs. at du lære de klassiske Pilatesøvelser at kende, hvordan de udføres og hvordan du skal bruge dem, samt hvilke pædagogiske redskaber du kan anvende i formidlingen af Pilates til andre. Du vil modtage relevant materiale og den fulde manual på første kursus weekend.

Du vil blive fulgt tæt hele vejen af din underviser og du vil løbende modtage brugbar feed-back under forløbet. Det forventes, at du har lyst til og mod på, at arbejde med øvelserne selv og at du vil indgå i forløbet med interesse og et åbent og positivt sind. På denne måde får du og dine med-kursister den bedste oplevelse og du lærer mest - Tilgengæld får du støtte og opbakning, direkte adgang til sparring og spørgsmål, en solid basis viden om Pilates, kroppens bevægelser, helhedsbevægelser og muskelkædereaktion samt nogle gode og brugbare redskaber til undervisningsbrug


UDDANNELSENS INDHOLD
5 intensive weekender af i alt 100 timer fordelt på 1. Intro niveau, 2. Ideal niveau, 3. Ideal niveau, 4, Ideal niveau og ortopædi fundament, 5. Challenge niveau og 24 timers uddannelses møde (Weekly meeting). Derudover gennemføres 450 – 600 praktiktimer i et Affiliated Studio til THE PILATES STANDARD eller et godkendt Studio/træningssted. Praktiktimerne begynder efter første kursus weekend. Alle kursusweekends og møder skal gennemføres før gennemført uddannelse.

Antallet af total antal praktiktimer kan variere for hver enkelt kursist afhængigt af, hvordan den enkelte arbejder med og forstår materialet. Du skal på beregne, at deltage på minimum en Pilates træningstime om ugen under din uddannelse (THE PILATES STANDARD kan ændre antallet af nødvendige træningstimer for den enkelte kursist.) Derudover skal du hurtigst muligt i gang med at undervise en time om ugen på Intro niveau under din uddannelse for at samle erfaring til at kunne gennemfører forløbet. Det anbefales, at du ikke sammenligner dig selv med de andre kursister, da alle er forskellige og har forskellig baggrund inden uddannelses start. Du bedes venligst indlevere din time registrering af praktiktimerne til det Studio hvor du udfører dem. Kursets varighed er sat til 9 – 15 måneder. Hvis uddannelsen strækker sig væsentligt længere end de 15 måneder, så kan gebyret hæves med 1000 d.kr. / måned.


UDDANNELSENS MÅLSÆTNING
Under uddannelsen vil du lære:
* At kunne undervise/instruere Pilates til klienter af alle aldre og forskellig fysisk form.
* At kunne strukturer en undervisningstime systematisk med brug af alle apparater.
*At kunne anvende og forstår Pilatesprincipperne når der undervises hhv. Intro, Ideal og Challenge niveau øvelser.
*At forstå Pilatesmetoden og Pilatesdidaktik. (Se beskrivelse ovenfor)
* At kende THE PILATES STANDARD filosofi.
*At kunne anvende THE PILATES STANDARD undervisnings principper og teknikker.
* At kende til og kunne anvende modifikationer og variationer til alle de klassiske øvelse.
* At lære relevant anatomi i forhold til Pilates.
*At kunne håndtere “Special Needs” klienter.
*At kunne tilbyde post-rehabiliterende træning og anvende THE PILATES STANDARD undervisnings teknikker.


FORUDSÆTNINGER
For at kunne deltage på uddannelsen til Comprehensive Pilatesinstruktør forudsættes:
*THE PILATES STANDARD INTRO Mat Work kursus
*Minimum 25 træningssessioner på Pilates apparaterne hos et THE PILATES STANDARD affilet Studio eller andet godkendt Studio. Kontakt os gerne for en uddybning og hjælp til at opnå dette hvis du ikke bor tæt på et uddannelses sted.

OBSERVATIONS TIMER DÆKKER OVER FØLGENDE:
*Observere timer i godkendte studier/træningssteder
*Assistere andre instruktører
*Egne øve timer og træning
*Deltagelse på hold træning, privattimer og Weekly Meetings
*Set up, rengøre og vedligeholde udstyr og apparater
*Undervise INTRO mat hold


EKSAMEN OG CERTIFIKATION
Efter bestået sluteksamen vil du modtage THE PILATES STANDARD certifikat. Med det bliver du automatisk registret på vores website som Pilatesinstruktør og du er berettiget til at undervise i Pilates på alle apparater. Tillykke! Du har nu trænet hårdt og brugt mange timer på din passion og du er nu klar til at fortsætte din rejse i og med Pilates som profession og professionel træning!

Er uheldet ude og du ikke består din eksamen, så kan du få en reeksamen inden 3 måneder efter første forsøg.
*Første reeksamen inden 1 måned efter første forsøg er gratis.
*Anden reeksamen koster 650 d.kr. inden 2 måneder efter første forsøg.
*Tredje reeksamen koster 650 d.kr. inden 3 måneder efter første forsøg.

GÅ TILLBAKA