Our goal is to honor the original method of Joseph H Pilates. To stay true the the classical method, analyxe the fundamental concepts and to teach it intelligently are the In-depth of all our training programs. 

All THE PILATES STANDARD´s programs and workshops are designed and developed by BOB LIEKENS, a second generation teacher with more then 30 years of teaching experience. Bob started as a student of Romana Kryzanovska in 1983, started to work as one of her teachers after a few years and then had the opportunity to sit in Romana´s kitchen and helped her as a co-writer of the FIRST teacher training manual.  He has dedicated his life to teach the work of Uncle Joe and Roamna, keeping it classical, inspired thousands of  Pilates teachears and techer trainers all over the world for the last decade. 

By teaching the the original method supported by the bio-mechanicprinciples of the human body, the teachers we develop have an enhanced understanding of the Pilates method and how to progress their students effectively.

Our education curriculum encompasses the classical Pilates exercises on both the mat and apparatuses, the science of anatomy and bio-mechanics, as well as special cases of various symptoms and illness.

UPPLÄGG & RIKTLINJER
THE PILATES STANDARD matwork utbildning är på 100 timmar. Utöver de 62 lärarledda timmarna tillkommer träning och
praktiktimmar upp till totalt 100 timmar.  Programmet innehåller 4 följande moduler:

1. INTRO MAT (14 tim, Lö-Sö)
INTRO Mat är Grunden för alla vidareutbildningsprogram. alla program bygger på innehållet av denna kurs. du lär dig 18 intro nivå övningar på matta och får bekanta dig med The Pilates Standard-läromedel (d.v.s. Filosofi, Undervisningsmetod, Undervisnings formel för The Pilates Standard).

2. IDEAL MAT (14 tim, Lö-Sö)
Förbättra dina färdigheter, avancera ditt sätt att instruera och lär dig även att träna äldre och andra människor med olika tillstånd. du lär dig 12 Ideal nivå övningar på matta och hur du får in dessa övningar i den intro följd du lärde dig på första kursen och med det öka din instruktörskunskap och förmåga att instruera.

3. GRUNDERNA I ANATOMI OCH ORTOPEDISKA PRINCIPER (14 tim, Lö-Sö)
Korrekt träning/behandling av våra kunder med belastningsskador är grundläggande för det dagliga arbetet som proffesionell pilates instruktör. Vi går igenom och förklarar följande sjukdomar samt diskuterar om huruvida träningen kan/bör förändras och praktiseras. Hals-, bröst-, ländryggssyndrom, morbus scheuermann, morbus bechterew, diskbråck, diskbuktning, skolios, höftarthros, höftled och andra sjukdomar i höften, fötter, skuldror, armbågar och hand. En viktig beståndsdel i denna kurs är hur du kan anpassa din mattträning till deltagare med olika hälsoförändringar.

physioterapeuter, sjukgymnaster och andra leg terapeuter, sportvetenskapsmän, idrottslärare är befriade från denna kurs. För den som vill integrera pilatesträning i sin physioterapeutiska behandlingsverksamhet är den praktiska delen av kursen relevant.

4. CHALLENGE MAT (14 tim, Lö-Sö)
Challenge mat erbjuder dig, alla övningar och ytterligare en ny vinkel på hur du kan betrakta och utmana kroppen. nu ligger svårigheten i den biomekaniska grundprincipen, komplexa powerhouse cueing, de krävande variationerna och 14 Challenge nivå övningar på matta.

UTBILDNINGSMÅL
*Att kunna de klassiska Matwork övningarna
*Förståelse för de klassiska Pilates principerna
*Använda The Pilates standard undervisningsmetod
*Undervisa en 55 min Mattwork klass
*Förbättra dina kommunikationskunskaper för instruerandet
*Ha kunskap för att handskas med "Special Conditions" kunder

FÖRKUNSKAPER
*INNAN KURSSTART: 10 Pilates träningstimmar
*EFTER HELG 1: 10 Pilates träningstimmar
*MELLAN HELG 2 OCH 3: 10 Pilates träningstimmar
*MELLAN HELG 3 OCH 4: 10 Pilates träningstimmar

PROV & CERTIFIKAT
För att uppnå och kunna avsluta hela Matwork utbildningen behöver du genomföra totalt ca 40 tränings- eller praktik timmar hos en The Pilates Standard studio- eller en The Pilates Standard-instruktör.
Ett avslutningsprov som leder till mat certifiering schemaläggs ca 1 månad efter sista utbildningsmodulen (Challenge mat).


THE PILATES STANDARD Comprehensive utbildning pågår under 6 helger, Fredag -Söndag. Det ingår veckomöten, 450-600
praktiktimmar, prov (4st) och sträcker sig totalt över en period på 9 till 18 månader. Programmet innehåller övningar på apparaterna, Cadillac, Reformer, Chairs, Barrels, Ped-o- Pull, Magic Circle och Matta, tillämpad anatomi och ortopedi, Individuella behov - hur hanterar vi skador och andra "vardagliga" former av svagheter/problem.

UTBILDNINGSINNEHÅLL
*Förmågan att kunna instruera en pilates-timme med klienter av olika åldrar och svårighetsnivå
*Systematisk klassuppbyggnad på alla apparater
*Att använda pilates-principerna för intro-, ideal- und Challenge-övningar
*Metodik och didaktik
*The Pilates Standard Filosofi
*Använda The Pilates Standard undervisnings principer
*Modifieringar och Variationer
*Pilates inriktad Anatomi
*Genomgång av ”special Conditions”- Klienter
*Rehabilitering - träning och undervisningstekniker

PROGRAM INNEHÅLL
*6 intensiv helger, Fre - Sön
*24 tim. elevmöten (ett krav för alla deltagare) förutom bridge eller 12 dagars utbildning.
*450-600 praktiktimmar hos en The Pilates Standard instruktör - eller en The Pilates Standard Studio (praktiktimmarna startar under 1:a utbildnings helgen)
*The Pilates Standard förbehåller sig rätten att bestämma antalet praktiktimmar för varje enskild elev.
*Delta i minst en pilates klass/PT timme per vecka (The Pilates Standard förbehåller sig rätten att själv kunna välJa antalet träningstimmar per vecka)
*Undervisa pilates klasser/PT timmar

För att kunna avsluta och bli godkänd i The Pilates Standard comprehensive utbildning behövs ca 450-600 praktiktimmar och ett godkänt avslutnings prov. Antal praktiktimmar varierar från elev till elev beroende på olika bakgrund och inlärningsförmåga, jämför dig därför inte med dina kurskamrater. Efter första utbildningshelgen startar du med praktiken.
dina praktiktimmar skriver du ner på ett timblad och när det är fullt lämnar du in det till utbildningsanvarig för signering. Förändring av planerade praktiktimmar ombesörjer du själv så att timmarna tas igen.

PRAKTIKTIMMARNA INNEHÅLLER FÖLJANDE:
*Observera träningstillfällen hos din Utbildningsstudio
*Assistera instruktören
*Egna instruktionstimmar och övningstid
*Deltag i minst en pilates-grupp workout timme per vecka (elevpris)
*Deltaga på Veckomöten
*Städa av, ordningställ apparaterna
*Instruera intro - mattklasser

Den totala utbildningstiden sträcker sig över 9 - 18 månader. Skulle du gå över denna tid utan giltig anledning kommer en extra avgift att tas ut på 1500 SEK per månad.


För den som är intresserad av en The Pilates Standard Certifiering bör veta att den riktiga läroprocessen startar först efter att
utbildningen har avslutats. Först när pilatesinstruktören har fått erfarenhet, fortbildning och kunskap om pilates metoden kan han/hon börja inspirera och lära andra.

När du erhållit ditt Certifikat
Ditt certifikat gäller i 2 år, innan det går ut behöver du genomgå en del Continuing Education för att samla poäng (CEC).
Matwork: 8 CEC ́s vartannat år
Comprehensive utbildning: 15 CEC ́s vartannat år
Om du har avslutat mer än ett program
Har du fullföljt mer än ett program är det den senaste (högsta nivå) programmets CEC poäng som behövs, ex: intro mat och studio utbildning behövs 15 CEC vartannat år.

Förnya ditt Certifikat

När det är dax att förnya ditt Certifikat skickar du ett mail till office@thepilatesstandard.eu med ämne "Förnya certifikat". Skriv om det gäller Matwork eller Comprehensive utbildning. Har du gjort TPS workshops så har vi all information i systemet, har du deltagit i workshops med andra organisationer så skicka med deltagarbevis i PDF format.

  • 1 credit: 1 timme Pilates Workshop med en TPS teacher trainer eller annan klassisk Pilates instruktör godkänd av TPS
  • 1/2 credit: 1 timme Pilates Workshop med annan Pilates organisation

När förnyelsen är godkänd får du ett mail om det och sedan skickas även ett utskrivet Certifikat till din adress vi har i systemet.

Våra Workshop´s

MAT

REFORMER ON THE MAT
Hours/CECs: 3
The purpose of the Reformer on the Mat is to learn how to incorporate the exercises normally practiced on the Reformer and teach these exercises within the framework of a Mat class. This class challenges concentration and control as it demands one to remember the Reformer order and execution of the exercises without the aid of the Reformer or the spring resistance that it provides.

CHALLENGED MAT WITH SMALL PROPS
Hours/CECs: 2
The purpose of the Challenge Mat with Small Props workshop is to instruct how to teach a Challenge Mat class and incorporate the use of the Magic Circle or small weights into the class. These Small Props are a great way to add variety as well as a challenge to the already familiar exercises. This course will demonstrate how the uses of these Small Props will assist, enhance, as well as challenge the exercises and how to keep a fluid flow throughout the workout.

MAT CLASS with MAGIC CIRCLE
Hours/CECs: 2
To add spice to the Mat class, or as Romana used to say "to present another challenge", we add the Magic Circle to the exercises. We explore how to gradually introduce the MC to a few exercises first, until with practice we end up with pretty much the whole Mat vocabulary and the circle!

CHALLENGED MAT ORDER
Hours/CECs: 4
In this workshop we instruct how to teach a challenging Mat class. We cover and review in detail, all the exercises that were created, by both Joe and Romana, for the Mat.

REFORMER

CHALLENGED REFORMER ORDER
Hours/CECs: 4
The purpose is to familiarize the teachers and clients with the complete vocabulary that Joseph Pilates created for the Reformer. We also will drill the appropriate transitions within the original, archival order, how Joe sequenced his exercises.

REFORMER PROGRESSIONS
Hours/CECs: 3 or 4
The goal of this workshop is to learn a variety of ways to challenge a client who has already a solid grasp of the basic exercises on this apparatus. This to promote a deeper understanding and appreciation of the method .

REFORMER ON THE CADILLAC
Hours/CECs: 3
The purpose of the Reformer on the Cadillac Workshop is to learn how to introduce and challenge some of the exercises from the Reformer vocabulary and teach these exercises within the framework of the Cadillac. This class challenges concentration and control as it forces one to imagine the Reformer setup and execution of the exercises and applies them to the various bars and springs of the Cadillac (for example Short Box Series and Rowing Series.)

REFORMER REVIEW WITH ARCHIVAL INFO
Hours/CECs: 4
The objective of the Complete Reformer Sequence Workshop is to examine the original and complete order of exercises that Joseph Pilates always taught on the Reformer.

JUMP BOARD
Hours/CECs: 2
For once a piece of equipment that didn't come from Joe. When it was first introduced
Romana embraced its possibilities and it has been a favorite ever since. There are some
misunderstandings as to the place of this apparatus within the workout, and as to how to
structure a sequence on it. This workshop will have you jumping!

CADILLAC

A CADILLAC CHALLENGE
Hours/CECs: 4
The objective of this workshop is to review all exercises created on the Cadillac. We progress from basic vocabulary, fit for all students, to the more demanding exercises and their variations.

TOWER (Guillotine) AND PEDI-POLE
Hours/CECs: 2
The purpose of the Tower/Guillotine and Pedi-Pole Workshop is to review the exercises taught on these pieces of equipment. This workshop gives Progressions to the familiar exercises to challenge the same basic exercises giving the client a deeper understanding and appreciation of the method.

HOW TO CREATE A SESSION ON THE WALL UNIT
Hours/CECs: 4
The objective here is to learn how to structure an hour long class on this equipment. This workshop will explore how to design a challenging class that flows through a sequence from lying down to seated and eventually to standing upright.

CHAIR

A WORKOUT ON THE WUNDA CHAIR
Hours/CECs: 4
We tech the client how to build an hour long workout on , what Joe himself called the "home Reformer ". This workshop will show you the possibilities towards building a logical sequence, from a more stable platform to an unstable step.

CHAIR Progressions
Hours/CECs: 3
The objective of the Chair Progressions Workshop is to review how to incorporate both the High Chair and Wunda Chair into the individual needs portion of a client’s session. This workshop will show how the exercises on the Chairs relate to one another and how to progress from the more stable and supportive High Chair to the less stable surface of the Wunda Chair. This tactic allows for the client a deeper experience and understanding of their body with regard to the central principals of the Method.

BARREL

FROM SMALL BARREL TO LADDER BARREL
Hours/CECs: 3 or 4
The three Barrels Joe build allow for a progressive larger opening stretch of two very thight areas. We are talking about the hip-pelvic area and the shoulder girdle. This workshop will review all exercises on all barrel shaped equipment.

LADDER BARREL Review
Hours/CECs: 2
This workshop will review all the exercises on the Ladder Barrel. The exercise will also review how to incorporate the full Powerhouse Actions necessary to enhance the workout on this apparatus.

HOW TO TEACH WITH YOUR HANDS
Hours/CECs: 2
Although our primary tool to communicate with our students is our voice, there is a lot of teaching power in the experience of an informed hands-on approach! This workshop will offer you various ways to let your hands " do the talking ".

ANATOMY

PRINCIPLES OF MOVEMENT, PART ONE
Hours/CECs: 6
In this workshop we study the universal principles of the human body in motion. We first look at the principles and how they align the body towards its optimal Blueprint . We then address in sequence all necessary actions of these principles to achieve efficiently the intent and goal of all exercises in the method.

PRINCIPLES OF MOVEMENT, PART TWO
Hours/CECs: 4
This workshop is first a review of the principles and their actions, with examples
not only on the Reformer and Mat, but also on Wunda Chair and Cadillac.
We then move on to explore the refining actions of the "loops " and how they
reinforce and finetune the core actions in the body. A deeper concentration is
created towards an optimal control in practicing the Method.

INTRODUCTION TO ANATOMY
Hours/CECs: 4
This is a workshop for those of you who have no prior knowledge nor experience
with anatomy. And it is always a good review to go back to basics!
We will start with the basic vocabulary of this discipline and work our way through
the various concepts. The emphasis will go to the Skeletal system and an intro to
the major Muscle groups.

MISC.

PILATES FOR PREGNANCY
Hours/CECs: 3-4
To be active during the pregnancy plays an important role to both health condition and wellbeing. A pregnant woman that works out tends to have a smaller weight gain, faster weight loss after the pregnancy, a better sleep pattern and a more stable state of mind.
Some studies shows that women who where physical active during pregnancy had a faster childbirth and needed less pain-relieving medication and that they were using less amount of epidural anesthesia and didn ́t need cesarean section as much.
With our Pilates training we aim to keep the strengh, our own body support around the pelvis and torso. To be one with the balance changes that happens constantly in the body during pregnancy.

BEST AGERS
Hours/CECs: 3
A workshop on how to work with the Elderly clientele. We learn more about Osteoporosis hip replacement  but most and for all how to take an elder person safe through a session.

ENDINGS
Hours/CECs: 2
A workshop on how to finish a session. From uncle Joe's " traditional ending " to the
various ways we could wrap up a vigorous workout. We will cover not only the Cadillac,
but also the Reformer options, the Magic Circle, the Wall and the Pedi-pole .

Small Gadgets review
Hours/CECs: 2
The Small Gadget Review workshop will go over the exercises on the often underutilized smaller apparatus such as the Foot Corrector, Toe Corrector, Magic Circle, Bean Bag, and Breath-a-Cizer. This workshop will examine how these small pieces of equipment can assist the individual needs of the clients and shows just how deep Joe’s method is in understanding the intricacies of the interconnectivity of the entire body.

POWERHOUSE ACTIONS
Hours/CECs: 3
The Powerhouse Actions workshop will review the idea of “The Powerhouse” and what we now define as a progression of correct Actions. This workshop will deepen the understanding of this dynamic concept of the five levels of Actions within the body. We learn how to introduce and layer each Action one at a time. These Actions are taught in a progressive challenge. The depth and richness of the method lies within the understanding of the Powerhouse Actions and how they apply to all the exercises all the time.

CLASSICAL PILATES: its Integrity and History
Hours/CECs: 2
The purpose of the Classical Pilates: Its Integrity and History Workshop is to review the history of Joseph Pilates and his legacy. This workshop will examine the method created by Joe as well as his original intent and principles and how they have been handed down by his first generation of teachers. The goal of the discussion is to honor the original method of J.H. Pilates and uphold the standard of his work thus ensuring his legacy.

CLASSICAL APPROACH to INJURED or SPECIAL CASES
Hours/CECs: 4
The objective of the Classical Approach to Injured or Special Cases Workshop is to review the needs of these individuals as well as the appropriate exercises and modifications that will be beneficial to them. This workshop will review the movements that are contraindicated for these individuals as well as emphasize how amazing the diversity of all the Pilates equipment is and how it allows for a safe, fun, and challenging full body workout even when having to avoid certain movements.

Upgrade your teaching skills
Hours/CECs: 6
How to challenge and take your clients further and deeper into their awareness of their body movement and the classical method of Pilates. We want to make them familiar with a terminology and teaching philosophy that involves the five Power House actions. This actions gives everyone a new in- depth understanding of the method and the body itself. It will give you, the teacher a way to approach and challenge you clients on different levels.

What is the LEAP?
The LEAP is a 14 day (3 modules) Continuing education program. Two 5 days and last module 4 days which includes presentation and mentoring.

• Explore in depth the exercises in the “Second Manual”.
• This means the full syllabus of the Method.
• We will also discover several of the archival exercises

For whom is the LEAP?
The LEAP program is for you, a teacher with at least 3 years experience of teaching.
Have gone through the Comprehensive/Studio program.
Are in need of a challenge, to grow as a teacher, to know more about the history of Joe, the Equipment, the exercises.
Like to dig deeper into the world of movement , applied anatomy and movement principles.
Trained and mentored by Phoebe Higgins.

Manuals

  • Manual with all exercises described in text and pictures, 208 pages
  • Applied Anatomy, 16 pages
  • Movement principles, 38 pages
  • J. Pilates History, 40 pages

A certificate of Completion is received after all 3 modules is completed.
The LEAP program is approved with 16 PMA credit

Contact

The Pilates Standard Head office - Sweden
National Director: Petra Karlsson
Administration: Jonas Jönsson & Anna Nordahl
Phone: +46 42 128190
Email: Office@thepilatesstandard.eu

National Director - Austria
Sandra Käfer
Phone: 0043 676 5712800
Email: info@firstpilates.at

National Director - Germany
Tony Rockoff
Phone: +49 (0)171-317 11 24
Email: t.rockoff@thepilatesstandard.eu

National Director - Netherlands
Monique Weevers
Phone: +31 (0)6-30183433
Email: m.weevers@thepilatesstandard.eu

National Director - Switzerland
Bigna Knecht
Phone: +41 (0)78 612 34 16
Email: bk@pilatesfabrik.com

FEELING GOOD

THE STATEMENT PIECE FOR YOU

Well made and nice to wear. Clothing for your workout – Vanilla Shanti

Check it out here

Kommande program

Show filters
Hide filters

Vårt Team

  • ALL STAFF
  • - Founders
  • - National/Regional Director
  • - Teacher Trainers

Facebook Posts

The Pilates Standard – Europe office

Norra Strandgatan 13, 252 20 Helsingborg, Sweden
0046 42 128190

Contact Us

[contact-form-7 id="21293" title="Contact-Us-EU-Eng"]